Rezerwacja
Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest wpłacenie zaliczki, na niżej wymienione konto bankowe, w wysokości 30% należności za pobyt w Ośrodku, pozdostała płatność w dniu przyjazdu.
 

SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TELEFONU: 505200805

SEMAX - Arkadiusz Tor 

Kaczórki 118, 

22-440 Krasnobród

Numer konta:
PEKAO SA oddział Zamość
33 1240 2005 1111 0010 6952 9488

   Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego „Sosnowa”
Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród


1. Doba hotelowa w Ośrodku rozpoczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.


2. Po przyjeździe należy dokonać meldunku przekładając dowody tożsamości wszystkich przyjezdnych.


3. Opłatę za pobyt w Ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie meldunku.


4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka spowodowane nie z winy kierownictwa Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.


5. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzania stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.


6. Osoba wynajmująca domek, przed opuszczeniem Ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku oraz do pozostawienia go w stanie takim, jakim został on im przekazany.


7. Mieszkańcy domku zobowiązani są do zapoznania się z przepisami przeciwpożarowymi oraz do ich przestrzegania.


8. W domkach letniskowych przy Ośrodku obowiązuje zakaz używania otwartego ognia oraz wyrobów tytoniowych. Palenie papierosów dozwolone jest wyłącznie przy domkach z zachowaniem szczególnej ostrożności.


9. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów Ppoż.


10. Cisza nocna na terenie ośrodka obowiązuje w godzinach 22: 00 do 6: 00 rano.


11. Zabrania się organizowania imprez rozrywkowych w godzinach ciszy nocnej, które zakłóciłyby spokój sąsiadom.


12. Za przywiezione i pozostawione w domkach bądź na terenie Ośrodka rzeczy odpowiada ich właściciel.


13. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych niebędących wyposażeniem domku bez wcześniejszego uzgodnienia tego z właścicielem.


14. Ośrodek nie wyraża zgody na pobyt w domkach zwierząt

15. Wszelkie zauważone nieprawidłowości ujęte bądź nieujęte w powyższym regulaminie, proszę zgłaszać pracownikowi lub właścicielowi Ośrodka. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel, którego zadaniem jest pogodzenie interesów wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka „Sosnowa”.

16. Dokonanie rezerwcji oznacza akceptacje powyższego regulaminu.

Nasi partnerzy

Rezerwacja